Jump to Navigation

Tulkarem

Main Street, Next to Qlquds Open University.

09 268 7734
Main Street, Next to Qlquds Open University.
Opening Hours: 
10:00 AM - 12:00 AM


Admin

Branch | by Dr. Radut